€ 10,- te besteden bij meer dan 1.000 landelijke locaties!

kg-card

Disclaimer

Gebruik van de website www.koffiegebak.nl

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.koffiegebak.nl. Door van deze website gebruik te maken, accepteert u de voorwaarden van deze disclaimer.

Koffie & Gebak en de houder van deze website publiceert op deze website informatieve teksten, afbeeldingen en andere materialen.

De gegevens op de website van Koffie & Gebak zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over de Koffie & Gebak kaart. Koffie & Gebak en de houder van deze website spannen zich in om de inhoud van haar website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud van de website op bepaalde punten onvolledig en/of onjuist is.

Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden aanvaarden Koffie & Gebak en de houder van deze website geen enkele aansprakelijkheid. Koffie & Gebak en de houder van deze website zijn niet niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op haar website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.